Gói cước trọn gói 300k của VNPT yếu ?

Em đang sử dụng gói cước trọn gói giá 300k của VNPT. Nhưng nhiều lúc tốc độ mạng trở nên rất yếu. Load trang Gmail có khi mất cả 1-2 phút. Download file đính kèm từ Gmail với tốc độ chỉ có 5-7 Kbs/s . Cấu hình máy của em khá mạnh. RAM 2GB, 2.4GHz Core 2 Duo. Vậy do máy em hay do mạng của VNPT. Bro nào giúp em nha... hiển thị thêm Em đang sử dụng gói cước trọn gói giá 300k của VNPT. Nhưng nhiều lúc tốc độ mạng trở nên rất yếu. Load trang Gmail có khi mất cả 1-2 phút. Download file đính kèm từ Gmail với tốc độ chỉ có 5-7 Kbs/s . Cấu hình máy của em khá mạnh. RAM 2GB, 2.4GHz Core 2 Duo. Vậy do máy em hay do mạng của VNPT. Bro nào giúp em nha =.="
4 câu trả lời 4