Mong các bạn chỉ chổ sữa loa laptop bị rè , rát cám ơn?

laptop tôi hiệu TOSHIBA A 105 , tôi hiện ở tp HCM
2 câu trả lời 2