Chỉ có đàn ông mấy anh Sai, chứ phụ nữ tụi em luôn Đúng ^^?

Cập nhật: Cảm ơn Victor...hihi ^^
Cập nhật 2: (Làm ơn đừng xóa câu này của em. Hạ hồi phân giải mí đc). Xin cứ tự nhiên phát biểu. Cảm ơn rất nhiều ^^
Cập nhật 3: Thanks Long Vũ và các bạn nhiều lắm nhe.

18 câu trả lời 18