Bạn thích tình yêu của mình trong như pha lê hay mang nhiều màu sắc như cầu vòng?

16 câu trả lời 16