Nếu thế giới này không niềm đau thì có còn là thế giới?

Ở cái cách mà những người bình thường muốn sống nhưng người khác thường lại không, tôi luôn tự hỏi vì sao Hemingway lại tự sát? Vì ông có tâm hồn quá đẹp làm cho thế giới này ngả màu trong mắt ông hay vì ông tuyệt vọng vì thế giới này? Thế giới này phải chăng là vòng đau thương, mâu thuẫn không hồi kết vậy tại... hiển thị thêm Ở cái cách mà những người bình thường muốn sống nhưng người khác thường lại không, tôi luôn tự hỏi vì sao Hemingway lại tự sát? Vì ông có tâm hồn quá đẹp làm cho thế giới này ngả màu trong mắt ông hay vì ông tuyệt vọng vì thế giới này?

Thế giới này phải chăng là vòng đau thương, mâu thuẫn không hồi kết vậy tại sao ta lại chọn sống mà không chọn cái chết?

Ta đang sống trong thế giới này nhưng ta có thực sự tồn tại? To be or not to be...?

Thế giới này đẹp do quyền năng của gió hay chỉ là sự ngụy tạo của con diều?
Cập nhật: Xin cảm ơn mụ muối hột và HAN rất nhiều, mụ muối hột trả lời được gần hết ý đầu còn HAN trả lời được ý cuối một cách gần như hoàn hảo.Tôi đang chờ xem những ngày tới còn có ai vào trả lời nữa không. Nói thật là cũng nóng lòng muốn bấm bình chọn lắm rồi đó nha ^^
8 câu trả lời 8