Trong cuộc sống, điều gì là chân lý nhỉ?

Cập nhật: @chip: hì hì, đúng rồi...vả lại phải tự thân vận động thôi, nhai cơm của người khác chả dễ nuốt tẹo nào :D
Cập nhật 2: các bạn bình chọn hộ mình nhá!
xin cảm ơn!
24 câu trả lời 24