Em có một người bạn thân thích trở thành 1 đầu bếp nhưng gia đình bạn ấy thì không tán thành vì lí do là nghề?

Em có một người bạn thân thích trở thành 1 đầu bếp nhưng gia đình bạn ấy thì không tán thành vì lí do là nghề ấy sẽ không đứng vững khi tay nghề mình kém và khó xin việc làm khi ra trường. Và bạn ấy đã tâm sự cùng em, vậy em phải giúp bạn ấy như thế nào? Nên cổ vũ bạn ấy hay nên khuyên bạn ấy từ bỏ ( mặc dù bây giờ... hiển thị thêm Em có một người bạn thân thích trở thành 1 đầu bếp nhưng gia đình bạn ấy thì không tán thành vì lí do là nghề ấy sẽ không đứng vững khi tay nghề mình kém và khó xin việc làm khi ra trường. Và bạn ấy đã tâm sự cùng em, vậy em phải giúp bạn ấy như thế nào? Nên cổ vũ bạn ấy hay nên khuyên bạn ấy từ bỏ ( mặc dù bây giờ bạn ấy nấu ăn cũng rất khá )!!!
6 câu trả lời 6