Cần được hướng dẫn tan băng và đóng băng ổ C?

Máy tính của tôi đã đóng băng ổ C ( có hình con gấu), các ổ khác không có đóng băng, nay tôi muốn cài thêm một số tiện ích vào máy, tôi muốn tan băng, cài xong tôi sẽ tiếp tục đóng băng. Bạn nào biết : hướng dẫn thao tác giúp, xin cám ơn.
3 câu trả lời 3