Tôi hỏi tất cả các bạn hiền ...không phân biệt tôn giáo...?

...trong cuộc sống hàng ngày thiện ,ác lẫn lộn.? ai cũng nhận mình là đúng, chính nghĩa, và gianh giới tốt , xấu nó bé mỏng như sợi tóc làn sao các bạn phân biệt được rõ ràng ?
lấy cái gì làm chuẩn để nhận biết ?
Cập nhật: cảm ơn các bạn đã bài tỏ ý kiến của mình !
11 câu trả lời 11