Nếu biết " ngôi nhà" của mình chỉ sử dụng được mấy trăm ngày nữa thì phải làm sao ?

xin các bạn cho ý kiến ? cảm ơn nhá !!!
9 câu trả lời 9