Em đã thủ dâm từ rất lâu rồi, vừa rồi em lấy vợ nhưng khi bọn em quan hệ em thấy rất khó xuất tinh,?

em đã thủ dâm từ rất lâu rồi, bây giờ em thủ dâm vẫn có tinh dịch bình thường, vừa rồi em lấy vợ nhưng khi bọn em quan hệ em thấy rất khó xuất tinh, chỉ khi thủ dâm em mới xuất tinh dịch được, xin mọi người giúp em với,
9 câu trả lời 9