Cho mình hỏi glixerin và glixeron có phải là 1 chất không?

Theo mình tìm được thì glixerin và glixeron đều có công thức cấu tạo giống nhau(chưa rõ đúng hay ko) vậy nếu ai biết trả lời dùm mình và cho mình biết công thức cấu tạo của glixerin luôn
4 câu trả lời 4