21.12.2012. cái nhìn từ các khoa học gia ?

các bạn có suy nghĩ gì về điều này ?
http://www.youtube.com/watch?v=9vfLFbE7P...

2 câu trả lời 2