Hãy vì cộng đồng chúng ta mà chia sẻ cùng tôi...!?

-Các bạn ạ ,trong ngôi nhà YHĐ của chúng ta vẫn tồn tại một loại "sâu gián điệp" .Admin YHĐ làm sao có thể diệt ,có thể hiểu được cái nỗi bị BCVP mà cứ vui vẻ gửi mail...chán... -Mới đây bạn Angelina Nguyen có đăng một câu chuyện vui "hà bá lấy vợ"(sưu tầm) trong mục vui chơi giải trí chỉ... hiển thị thêm -Các bạn ạ ,trong ngôi nhà YHĐ của chúng ta vẫn tồn tại một loại "sâu gián điệp" .Admin YHĐ làm sao có thể diệt ,có thể hiểu được cái nỗi bị BCVP mà cứ vui vẻ gửi mail...chán...

-Mới đây bạn Angelina Nguyen có đăng một câu chuyện vui "hà bá lấy vợ"(sưu tầm) trong mục vui chơi giải trí chỉ mong muốn mang lại tiếng cười cho cả nhà .Các bạn có thể đọc lại câu chuyện này trên blog của tôi :

http://vn.360plus.yahoo.com/jw!4FbvCP6GA...

-Ấy vậy mà có ai ngờ đâu,lại có kẻ căm ghét cả tiếng cười nữa cơ đấy...! mà BCVP .

--Các bạn ạ, "worm spy" (loại sâu gián điệp) hoạt động rất vô thức.(vì nó phi nhân tính).Nó không nhận thức ,định hướng được cho sự phát triển của cộng động YHĐ chúng ta từ các thành viên năng động nhiệt huyết,tích cực ...như bạn ANGELINA NGUYEN...Sự phá hoại điên cuồng của chúng làm tôi sợ chăng....?

-- Worm Spy à ?Tại sao khi chúng tôi dành bao tâm sức,lẫn trái tim ,nụ cười ....để chia sẻ thì lại có kẻ như anh đem bỏ muối sát vô .Anh có xứng đáng với lương tâm ,với cộng đồng này không? Tôi không diệt anh,nhưng với bản chất tâm can một "sâu gián điệp"chuyên phá hoại thù vặt nhỏ nhen...như anh thì cuộc sống của anh sẽ tự diệt anh...

--Ai lỡ tay hay anh cố ý? Có dám quân tử trả lời câu hỏi này không?
Cập nhật: -Sory các bạn! đường dẫn link câu chuyện trên bị lỗi
-Các bạn click vào link này:
http://vn.360plus.yahoo.com/jw!4FbvCP6GA...
12 câu trả lời 12