Cho em hỏi khi cây đào có hiện tượng chảy nhựa gôm thì xử lý thế nào.có thuốc nào chữa bệnh này không?

Cập nhật: nếu có thuốc chữa bệnh này thì em có thể mua ở đâu?hiện nay em đang ở Hà Nội
1 câu trả lời 1