Bệnh trên cây mai bạn nào bít giúp mình với?

ba mình có trồng một vườn mai, nhưng hiện tại thân mai bị màu đen và có rất nhiều con nhỏ nhỏ màu trắng,bóp nát nó có màu đỏ. xin các bạn cho mình bít đó là bệnh gì và trị bằng cách nào.cám ơn nhiều!!!
2 câu trả lời 2