Tui ở từ sơn , mua hạt giống hoa ở đâu ? hoa j cũng được , trồng trong chậu cảnh nhỏ được là ok!?

2 câu trả lời 2