Tại sao các nước Tư Bản giàu có lại có tỷ lệ thất nghiệp cao,đời sống cơ cực?

Ở việt nam,mọi người đều có việc làm,dù ta sống không thoải mái,đầy đủ,giàu có như những nước Tư Bản,như Mỹ Nhật Anh.Nhưng bù lại,an ninh tốt,ít khủng bố.Nhân dân đều có công an việc làm. Trong khi đó,những nước Tư Bản có tỷ lệ th6t1 nghiệp cao,chênh lệch giàu nghèo... hiển thị thêm Ở việt nam,mọi người đều có việc làm,dù ta sống không thoải mái,đầy đủ,giàu có như những nước Tư Bản,như Mỹ Nhật Anh.Nhưng bù lại,an ninh tốt,ít khủng bố.Nhân dân đều có công an việc làm.
Trong khi đó,những nước Tư Bản có tỷ lệ th6t1 nghiệp cao,chênh lệch giàu nghèo lớn
Tại sao?Tại sao?
và những cô gái nhật,cô gái Mỹ đều phải đi bán "trinh tiết",đóng phim cho bọn nhà giàu,cho các công ty săn phụ nữ.
Cái thế giới tác loạn đó,mà đẹp sao? Giới trẻ thì ăn chơi xa đoạ,không biết kính cha yêu thầy.Người già phải vào viện dưỡng lão côi cút một mình đến cuối đời.Thế giớ đó đẹp sao?
19 câu trả lời 19