Làm thế nào để gõ hình trái tim?

Mình thấy trên Yahoo! Hỏi & Đáp, Facebook, trên các diễn đàn, chương trình của Windows hay trong các dịch vụ email, nhiều bạn có thể gõ được các biểu tượng đặc biệt, mà nhiều nhất là hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh. Các bạn có thể hướng dẫn mình cách gõ như thế được không?
94 câu trả lời 94