So sánh tốc độ chíp i3 và co 2 duo?

mình mới mua 1 con DELL 1464 chip i3 nhưng khi dung phần mềm chấm điểm cho mày,máy mình và máy thằng bạn (chíp co 2 duo) thì tốc độ xử lý phép tính của mình chỉ có 4.2 trong khi nó là 5. PHẢI CHĂNG CHÍP I3 CHẬM HƠN CO 2 DUO 2.thứ 2 là khi mình chạy gadgets chạy computer status thì máy thằng bạn cpu hiện nên 2... hiển thị thêm mình mới mua 1 con DELL 1464 chip i3 nhưng khi dung phần mềm chấm điểm cho mày,máy mình và máy thằng bạn (chíp co 2 duo) thì tốc độ xử lý phép tính của mình chỉ có 4.2 trong khi nó là 5.
PHẢI CHĂNG CHÍP I3 CHẬM HƠN CO 2 DUO
2.thứ 2 là khi mình chạy gadgets chạy computer status thì máy thằng bạn cpu hiện nên 2 dòng tương ứng 2 nhân còn máy mình có 1 dòng thui,chả hiểu tại sao,mình cũng thấy con DELL của mình cpu rất dễ tăng đến 100% còn của thằng bạn nó kêu ko bị mấy,hay mình mua fải máy đểu,các pro giúp mình với,ÔI 14 TRIỆU CỦA TÔI.hix hix
2 câu trả lời 2