Trái tim và tình yêu ????????????

con tim không hiểu tại sao nó cần tình yêu còn tình yêu thì lại dửng dưng lắm lắm ihiihihihih nhưng chính tình yêu là kẻ làm cho con tim không còn đập được những nhịp điệu bình thường như trước giờ nó vẫn đập Con tim không nhận ra điều đó cho đến lúc nó gần như bị suy kiệt sức lực của mình còn tình yêu , nó... hiển thị thêm con tim không hiểu tại sao nó cần tình yêu
còn tình yêu thì lại dửng dưng lắm lắm
ihiihihihih
nhưng chính tình yêu là kẻ làm cho con tim không còn đập được những nhịp điệu bình thường như trước giờ nó vẫn đập
Con tim không nhận ra điều đó cho đến lúc nó gần như bị suy kiệt sức lực của mình
còn tình yêu , nó cũng nhận ra nhưng nó lại có nhiều giai đoạn , nhiều cung bậc cảm xúc quá
tình yêu là kẻ tham lam , nó muốn làm con tim này loạn nhịp nhưng cũng muốn bên cạnh trái tim khác để lại làm loạn nhịp ...
Tình yêu sau cùng lại là kẻ tham lam , ích kỉ , muốn được thật nhiều thật nhiều
đôi lúc tình yêu cũng thành công lắm
nhưng nếu nó tham lam , nó sẽ là kẻ ra đi với 2 bàn tay trắng
còn con tim thì ngược lại
nó dể bị tổn thương , dể xúc động . nó dể dàng tha thứ cho tình yêu của nó
sau cùng nó cũng được hạnh phúc nếu gặp được tình yêu chân thành của nó
bằng ngược lại , nó có thể vĩnh viễn đóng cửa và có thể không tình yêu nào làm nó rung lên lần nữa ....vì nó ''đau 1 lần ''....
Cập nhật: con tim sẽ không bjờ vĩnh viễn đóng cửa, hãy luôn mở rộng cửa để đón nhận những rung động mới, vì nó đã đau 1 lần cho nên nó có thể júp cho ta sáng suốt hơn! Anton đã nói thế cũng hay nhưng đôi lúc con tim lại thua lí trí mất rồi Có thể khi đã đau , lí trí sẽ trỗi dậy và làm quân sư cho con tim mà không cần lãnh... hiển thị thêm con tim sẽ không bjờ vĩnh viễn đóng cửa, hãy luôn mở rộng cửa để đón nhận những rung động mới, vì nó đã đau 1 lần cho nên nó có thể júp cho ta sáng suốt hơn!
Anton đã nói thế cũng hay nhưng đôi lúc con tim lại thua lí trí mất rồi
Có thể khi đã đau , lí trí sẽ trỗi dậy và làm quân sư cho con tim mà không cần lãnh lương ......
Nguyenngo chết chắc với câu hỏi này rồi
11 câu trả lời 11