Không khí có phải là môi trường cách điện không?Tại sao khi đứng gần dây điện mà hông chạm vào cũng nguy hiểm?

Các bạn giúp mình với,thứ ba là mình thi rồi!
11 câu trả lời 11