Cấu tạo sàn bêtông trên mặt nước ai biết xin chỉ dùm .?

Mình cần chi tiết cấu tạo sàn trên mặt nước, có ảnh thì tốt cad càng tốt và cách bố trí đèn trên mặt nước .. xin cảm ơn
2 câu trả lời 2