Sơn acrylic là loại sơn nào?

Mình muốn hỏi sơn acrylic là loại sơn gì?
3 câu trả lời 3