Những người luôn tha thứ thậm chí yêu thương cả kẻ thù của mình(kẻ thù chứ ko phải ghen ghét bình thường) thì?

họ sướng hay khổ?
Nếu họ khổ thì sao họ lại thích làm như vậy, còn nếu họ sướng thì tại sao mọi người ko học theo họ?
21 câu trả lời 21