Tôi muốn cắt một mảnh tường nhà để lắp quạt thông gió ?????

phòng của tôi khá kín, do vậy nên mùa hè hơi bí và nóng, tôi muốn cắt một manhr tường có kích thước 30x30cm để lắp 1 quạt thông gió ra bên ngoài, tường đơn nên cũng không khó khăn lắm. tôi không có điều kiện dùng máy cắt được, nên chỉ có thể đục tường bằng tay hoặc dùng máy khoan tường điều tôi lo là không biết... hiển thị thêm phòng của tôi khá kín, do vậy nên mùa hè hơi bí và nóng, tôi muốn cắt một manhr tường có kích thước 30x30cm để lắp 1 quạt thông gió ra bên ngoài,
tường đơn nên cũng không khó khăn lắm. tôi không có điều kiện dùng máy cắt được, nên chỉ có thể đục tường bằng tay hoặc dùng máy khoan tường
điều tôi lo là không biết tường có bị ảnh hưởng j không như bị om tường làm tường yếu đi vậy,
nếu ai đó có cách nào tốt hơn mà không làm ảnh hưởng đến tường thì bảo cho tôi với.
chân thành cảm ơn.
3 câu trả lời 3