Xây nhà hướng nào thì tốt?

nhà tôi 4 x 14.5, nhà hướng đông, bếp xây hướng nào thì thích hợp với tôi - nữ tuổi giáp thìn (46)
2 câu trả lời 2