Các bạn cho hỏi: có thể tận dụng ván tháo ra từ gác gỗ để làm cửa của tủ chìm, làm cửa WC, và làm cửa phòng kh?

5 câu trả lời 5