Làm thế nào để biết được công ty đóng bảo hiểm xã hội cho mình bao nhiêu 1 tháng?

Lúc mới vào công ty, mình được ký hợp đồng và kê khai đóng bảo hiểm Y tế, bảo hiểm Xã hội, sau 1 năm, mình được tăng lương, công ty trừ tiền bảo hiểm hàng tháng tỷ lệ với mức lương mới(cao hơn năm trước). Nhưng mình không biết liệu công ty có đóng bảo hiểm cho mình theo mức cao hơn hay không? Làm sao mình có thể... hiển thị thêm Lúc mới vào công ty, mình được ký hợp đồng và kê khai đóng bảo hiểm Y tế, bảo hiểm Xã hội, sau 1 năm, mình được tăng lương, công ty trừ tiền bảo hiểm hàng tháng tỷ lệ với mức lương mới(cao hơn năm trước). Nhưng mình không biết liệu công ty có đóng bảo hiểm cho mình theo mức cao hơn hay không? Làm sao mình có thể kiểm tra được?
Cập nhật: Mượn sổ BHXH để xem thì không thể nào vì sổ do cơ quan BHXH thành phố giữ, mình chỉ được lấy sổ lúc nghỉ việc khi công ty đóng bảo hiểm đầy đủ và rút sổ về thôi.
3 câu trả lời 3