Như thế nào là "Yêu bằng lý trí và Yêu bằng trái tim"?

Hãy giúp mình phận biệt " yêu bằng lý trí và yêu bằng trái tim" 2 khái niệm này có vẻ mập mờ.
13 câu trả lời 13