Tôi bón nhiều phân cho cây quá nên chúng đang bị vàng lá . Các bạn mách giùm cách khắc phục ?

2 câu trả lời 2