Bác nào ở Bình Chánh cho hỏi thăm?

ở Bình Chánh hiện đang có những dự án qui hoạch gì vậy, có thể nói chi tiết ở tại điểm nào và có hình vẽ hay bản đồ nữa thì quá tưyệt.
2 câu trả lời 2