Tôi sinh năm 1970, dự định xây nhà quay hướng ĐN, bếp đặt toạ tại ĐB nhìn ĐN được Ko? Ai biết xin chỉ giúp!?

2 câu trả lời 2