Dùng bình xịt muỗi loại nào tốt nhất?

mình đã dùng nhiều loại mà không hiệu quả
4 câu trả lời 4