Cuộc sống của bạn có bao giờ bị ảnh hưởng bởi lời nói của ngưới khác không?

Câu hỏi rất hay nhưng bị ai đó xóa, tớ hỏi lại!
Cập nhật: @.**Tớ thấy câu này hay nhất ở chỗ cuộc sống của mình bị người khác khi phối, vậy nó có thực sự là của mình không?
Cập nhật 2: @Bá-Tuấn: Tớ bị người khác chi phối nhiều: Hứng thú làm việc, vui, buồn, hờn giân, yêu, ghét, SỢ: Cảm xúc không phải là của tớ mà do người khác mang lại->Cuộc sống phụ thuộc thôi.
Cập nhật 3: @Thinh T: Tớ với cậu bắt tay đi từ giờ trở đi chúng ta sẽ chủ động trong tình cảm, làm chủ cuộc sống của mình, xem đời có đẹp hơn không!
36 câu trả lời 36