Có bao giờ bạn nghĩ tới việc "Kinh doanh" tình cảm chưa?

Ý mình thế này, mỗi người có một tài khoản tình cảm dành cho nhau: Mình được người ta yêu mến ->Tài khoản có số dư lớn. Người ta không yêu mình hay ghét mình-> số dư nhỏ hoặc âm. Mỗi khi chúng ta mang tới cho nhau một cái gì tốt đẹp và được ghi nhận, số dư tài khoản này tăng lên .. . .Và ngược lại. Mình... hiển thị thêm Ý mình thế này, mỗi người có một tài khoản tình cảm dành cho nhau:
Mình được người ta yêu mến ->Tài khoản có số dư lớn.
Người ta không yêu mình hay ghét mình-> số dư nhỏ hoặc âm.
Mỗi khi chúng ta mang tới cho nhau một cái gì tốt đẹp và được ghi nhận, số dư tài khoản này tăng lên .. . .Và ngược lại.
Mình nói tới kinh doanh bởi lẽ nhiều thứ rất nhỏ thôi mà thu được hiệu quả lớn, giống hệt mình đang kinh doanh vậy! Các bạn có thấy vậy không? và đã bao giờ làm thử?
Cập nhật: **** Tớ thấy theo quan hệ này ai càng "giàu có" càng được nhiều người yêu thương và được yêu thuơng.
15 câu trả lời 15