Người ta hay nói nước mắt là vũ khí của đàn bà, nhưng đừng quên rằng đàn ông có lời thề thốt.?

Có phải câu này có nghĩa vũ khí của đàn bà là nước mắt , còn của đàn ông là lời thề thốt hok?
Câu này đúng hok?
Thanks nhe.
15 câu trả lời 15