Giúp em bài tập này với em cần gấp?

Cả bố và con cộng lại cân nặng 91 kg. Biết bố nặng hơn con là 41 kg .Hỏi bố , con nặng bao nhiêu kg (em là học sinh lớp 4 nên anh chị đừng giải bằng phương trình)
5 câu trả lời 5