Những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thế giới?

Sắp thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh mà tôi đang vướn ở phần này, chưa tìm được câu trả lời. Nhờ cộng đồng yahoo giúp dùm nhé. Cám ơn rất nhiều, xin giành 5 sao cho câu trả lời sớm nhất và hay nhất
3 câu trả lời 3