Tại sao trong nước ở bể bơi phải có clo??? Có phải để sát khuẩn??? Khi uống phải nước đó có sao không?

5 câu trả lời 5