Giải toán nè ! Thật ra là đố vui đó ^^ ! Ai giải đ cho ngan sao lun ☺?

Cho : ba(bay+1) =10 và ba(n+1)=7 . Có nghia~ là làm sao để vế trái ra dc 10 và 7
6 câu trả lời 6