Câu hỏi cuối cùng trên yhđ.............?

vào yhđ , ban đầu rất thú vị càng về sau càng bực bội vì dể gây hiểu lầm với nhau thậm chí còn lợi dụng câu trả lời để nói nặng nề ...sao chua xót quá lúc buồn thì gửi thư .... khi vui thì bảo đừng gửi nữa , tôi không thích... ai cũng có lòng tự trọng cả ... câu này là câu hỏi cuối cùng của N trên diễn đàn... hiển thị thêm vào yhđ , ban đầu rất thú vị
càng về sau càng bực bội vì dể gây hiểu lầm với nhau
thậm chí còn lợi dụng câu trả lời để nói nặng nề ...sao chua xót quá
lúc buồn thì gửi thư ....
khi vui thì bảo đừng gửi nữa , tôi không thích...
ai cũng có lòng tự trọng cả ...
câu này là câu hỏi cuối cùng của N trên diễn đàn này và sẽ không gặp lại
mất thời gian và cũng dể bị nock out
tất cả vui vẻ nha
19 câu trả lời 19