Cụm từ Đi Bán Muối ! Có từ khi nào và tại sao?

Tại sao ngày xưa và thỉnh thoảng bây giờ ta lại nghe cụm từ "đi bán muối" để ám chỉ người nào đó đã quá cố!? Vậy xuất xứ và ý nghĩa của cụm từ nầy có từ bao giờ và tại sao lại gọi như vậy ?
5 câu trả lời 5