Quan niệm của bạn như thế nào về đồng tiền ?

Cám ơn các bạn vào & trả lời câu hỏi, cám ơn nhiều.
32 câu trả lời 32