Máy mình ko xem đc hình ảnh động.?

1. Mình tìm hình động cute trên mạg, thấy xem đc. Nhưng lúc save image as... về máy, mở ra thì ko động đậy j cả. Làm sao để xem đc. (File *.gif)?? Mong các bạn júp đỡ. 2. Mình muốn làm cái bullets trog power point là hình cây nấm động đậy chẳng hạn thì fải làm ntn?? Trong khi đó hình động trong máy tính thì ko... hiển thị thêm 1. Mình tìm hình động cute trên mạg, thấy xem đc. Nhưng lúc save image as... về máy, mở ra thì ko động đậy j cả. Làm sao để xem đc. (File *.gif)?? Mong các bạn júp đỡ.
2. Mình muốn làm cái bullets trog power point là hình cây nấm động đậy chẳng hạn thì fải làm ntn?? Trong khi đó hình động trong máy tính thì ko xem đc,
Mong anh, chị và các bạn nào biết thì tần tình júp đỡ mình. Cảm ơn trc!! ><
2 câu trả lời 2