Bạn có tin vào duy tâm?

Mình thấy người ta thường bảo rằng trên đời này ko có ma quỷ, bói toán...Thế nhưng mình vẫn thấy có rất nhiều chuyện lạ ko thể giải thích nổi đang xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Tại sao vậy???
18 câu trả lời 18