Theo bạn thì những nguyên nhân nào khiến tồn tại tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội?

Mac đã chỉ rõ:

Tôn giáo là sự phản ánh hư ảo trong đầu óc con người những lực lượng bên ngoài thống trị họ trong cuộc sống hàng ngày, sự phản ánh trong đó các lực lượng trần thế mang hình thức các lực lượng siêu phàm.

Những lực lượng thuộc tầng lớp trên của xã hội, có địa vị, có tiền của và có tri thức hơn, đã biết lợi dụng tôn giáo để bảo vệ và củng cố quyền lợi của mình, đồng thời cũng không ngừng tác động làm tôn giáo ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.

Một thực tế lịch sử là: kinh sách và những tín điều tôn giáo chỉ có thể được hoàn thiện và lưu truyền dưới dạng văn bản bởi những cá nhân thuộc tầng lớp trên trong xã hội. Do đó, cả bằng nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan mà tư tưởng của tầng lớp này dần trở thành nền tảng chủ yếu cho các tôn giáo...

Nhưng trong thực tế, tôn giáo vẩn tồn tại trong XHCN...Vì sao?

10 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  Chào Trương Minh Đăng !

  Những nguyên nhân khiến tồn tại tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội :

  - Nguyên nhân nhận thức: Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong chế độ xã hội chủ nghĩa trình độ dân trí của nhân dân chưa thật cao; nhiều hiện tượng tự nhiên và xã hội đến nay khoa học chưa giải thích được.

  Hiện nay, nhân loại đã đạt được những thành tựu to lớn về khoa học và công nghệ, với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới... đã giúp con người có thêm những khả năng để nhận thức xã hội và làm chủ tự nhiên. Song, thế giới khách quan là vô cùng, vô tận, tồn tại đa dạng và phong phú, nhận thức của con người là một quá trình và có giới hạn, thế giới còn nhiều vấn đề mà hiện tại khoa học chưa thể làm rõ. Những sức mạnh tự phát của tự nhiên, xã hội đôi khi rất nghiêm trọng còn tác động và chi phối đời sống con người. Do vậy, tâm lý sợ hãi, trông chờ, nhờ cậy và tin tưởng vào Thần, Thánh, Phật... chưa thể gạt bỏ khỏi ý thức của con người trong xã hội, trong đó có nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa.

  - Nguyên nhân tâm lý: Tôn giáo đã tồn tại lâu đời trong lịch sử loài người, ăn sâu vào trong tiềm thức của nhiều người dân.

  Trong mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, thì ý thức xã hội bảo thủ hơn so với tồn tại xã hội, trong đó tôn giáo lại là một trong những hình thái ý thức xã hội bảo thủ nhất. Tín ngưỡng, tôn giáo đã in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng khá sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống của một bộ phận nhân dân qua nhiều thế hệ đến mức trở thành một kiểu sinh hoạt văn hoá tinh thần không thể thiếu của cuộc sống. Cho nên, dù có thể có những biến đổi lớn lao về kinh tế, chính trị, xã hội... thì tín ngưỡng, tôn giáo cũng không thay đổi ngay theo tiến độ của những biến đổi kinh tế, xã hội mà nó phản ánh.

  - Nguyên nhân chính trị - xã hội: Trong các nguyên tắc tôn giáo có những điểm còn phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối chính sách của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là mặt giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Dưới chủ nghĩa xã hội, tôn giáo cũng có khả năng tự biến đổi để thích nghi theo xu hướng "đồng hành với dân tộc" sống "tốt đời, đẹp đạo", "sống phúc âm giữa lòng dân tộc"... Nhà nước không ngừng nâng cao địa vị, tính tích cực xã hội của những người có đạo bằng cách tạo điều kiện để họ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở đó, nhà nước xã hội chủ nghĩa làm cho người có đạo hiểu rằng, niềm tin tôn giáo chân chính không đối lập với chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa, và chủ nghĩa xã hội đang hiện thực hoá lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo trong cuộc sống của mỗi người dân.

  Cuộc đấu tranh giai cấp vẫn đang diễn ra dưới nhiều hình thức vô cùng phức tạp; trong đó, các thế lực chính trị vẫn lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho mưu đồ chính trị của mình. Mặt khác, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, bạo loạn, lật đổ... còn xảy ra ở nhiều nơi. Nỗi lo sợ về chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo... cùng với những mối đe dọa khác là điều kiện thuận lợi cho tôn giáo tồn tại.

  - Nguyên nhân kinh tế: Trong chủ nghĩa xã hội, nhất là giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ còn nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường với những lợi ích khác nhau của các giai tầng xã hội, sự bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... vẫn là một thực tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân chưa cao, thì con người càng chịu tác động mạnh mẽ của những yếu tố ngẫu nhiên, may rủi. Điều đó đã làm cho con người có tâm lý thụ động, nhờ cậy, cầu mong vào những lực lượng siêu nhiên.

  - Nguyên nhân về văn hoá: Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có khả năng đáp ứng ở một mức độ nào đó nhu cầu văn hoá tinh thần và có ý nghĩa nhất định về giáo dục ý thức cộng đồng, đạo đức, phong cách, lối sống. Vì vậy, việc kế thừa, bảo tồn và phát huy văn hoá (có chọn lọc) của nhân loại, trong đó có đạo đức tôn giáo là cần thiết. Mặt khác, tín ngưỡng, tôn giáo có liên quan đến tình cảm, tư tưởng của một bộ phận dân cư, và do đó sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như một hiện tượng xã hội khách quan.

  Mến chào . Chúc bạn và gia đình bình an !

  Thân mến .

 • 1 thập kỷ trước

  Tôn giáo tồn tại mọi lúc mọi nơi. bất kể trong hệ thống nhà nước nào.

  Bạn đã đề cao quá mức ảnh hưởng hay sự lợi dụng tôn giáo của chính quyền. Phạm trù đó ( quan hệ: tôn giáo-chính trị), cho ta một hình ảnh thực của môt ảo giác về sự tồn tại của tôn giáo.

  Mà chân lý tôn giáo lại hoàn toàn độc lập tồn tại, không hề phụ thuộc hay bị ảnh hưởng gì của sự chi phối bên ngoài. Cái gọi là"tôn giáo thích nghi" không cần quan tâm, mặc dù nó vẫn có, nhưng lợi ích gì cho người tu hành chân chính???

 • 1 thập kỷ trước

  Mac dù là một vĩ lãnh tựu vĩ đại nhưng cũng đơn giản là 1 cá thể. Chúng ta không thể đứng trên lập trường 1 cá thể mà nhìn bao quát 1 tập thể.

  Tư tưởng trên của Mac có thể không sai, nhưng xin phép bạn cho mình góp vài ý kiến:

  Việc con người theo bất cứ tôn giáo nào là để tìm sự bình yên trong tâm hồn, sự che chở của các đấng tối cao. Không cần nói quá cao xa về vấn đề này. Hãy nhìn vào mỗi gia đình chúng ta, hằng ngày vẫn đốt nhang cúng bái ông bà, tổ tiên, trời phật phù hộ cho cuộc sống sung túc, nhà cửa bình an, công việc thuận buồm xuôi gió.

  Không chỉ ở riêng các nước XHCN mà còn cả các nước Tư Bản đâu đâu cũng có nhà thờ và tôn giáo. Người ta đến nhà thờ cầu nguyệt trước Chúa...hoặc xưng tội với linh mục, cha xứ. Cuộc sống tâm linh đã mang một vai trò rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống lo toan bộn bề từ rất lâu.

  Một người bị tai nạn và hôn mê, các bác sĩ đành bó tay. Khi đó gia đình anh ta chỉ còn trông vào Chúa để tạo ra 1 kì tích. Khi một ai đó kết hôn hoặc nhắm mắt, đều có sự can thiệp của tôn giáo: như linh mục đến chứng giám sự hôn thú hoặc các nhà sư đến tụng kinh niệm phật để linh hồn người đã khuất được siêu thoát, yên nghỉ.

  Dù hình thức tôn giáo có khác nhau, nhưng tư tưởng tôn giáo tâm linh đã ăn sâu vào con người mỗi chúng ta. Không thể áp dụng tư tưởng chính trị xã hội vào tư tưởng tâm linh tôn giáo được

  Chúc bạn vui!!!

 • 1 thập kỷ trước

  Điều dễ thấy là TG thì có từ hàng nghìn năm và đã trải qua bao thăng trầm của xã hội loài người. Trong chuỗi thời gian rất dài ấy đã tỏ ra sự cần thiết cho một bộ phận nhân dân rất lớn. Bởi vậy nên sự tồn tại của TG là sự biểu hiện tất yếu mang tính khách quan không phải bởi các ý chí chủ quan của một vài nhóm người nào đó như nhiều "học giả" chính trị nhận định: Đại để như TG là công cụ để giai cấp thống trị lợi dụng hay TG là sản phẩm của tầng lớp trên.v.v.. (!)

  Về mặt tuổi đời thì CNXH thì mới sinh ra thôi. Mới trải qua khoảng 80 chục năm đầy trăn trở mà có thể bàn đến chuyện cho hay không cho tồn tại TG trong lòng nó được sao? Bạn thật là người vui tính và nhiều ảo giác chính trị!

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 1 thập kỷ trước

  Bạn có nghe câu nầy của Mac không? Tôi xin lỗi vì nhớ không nguyên văn: " Vẫn biết có một cái Bản thể tuyệt đối điều khiển cái hiện tượng, nhưng chúng ta không nắm bắt được bản thể ấy, nên phải dùng cái tương đối để giải quyết những mâu thuẫn xã hội..." Thế thì Mác vẫn cảm nhận có một "Cái" mà nó nằm ngoài lối suy diễn, lí luận nên không thể nắm bắt được. Vì vậy mà không thể vận dụng nó để đưa vào trong việc giải quyết những mâu thuẫn của cuộc sống. Và ngay cả cái "Thuyết" XHCN & CSCN cũng đầy khiếm khuyết và mâu thuẫn chứ đâu phải là chân lí! Tôn giáo một mặt là đi vào cái Bản thể tuyệt đối ấy, một mặt nó là nhu cầu tâm linh của con người. Và dù là XHCN thì con người vẫn còn tồn tại. Và thế là nhu cầu ấy vẫn còn cần và dĩ nhiên là nó cứ sống khỏe! Rất tiếc là Mac lúc đó tiếp cận với Kitô giáo chứ nếu tiếp cận được Phật giáo thì y sẽ có cái nhìn khác, như Einstein chẳng hạn... Chào bạn.

 • jpTN
  Lv 4
  1 thập kỷ trước

  Bạn cho là Mac nói gì cũng đúng sao?

 • Vera
  Lv 5
  1 thập kỷ trước

  Cho đến nay CNXH và CNCS vẫn chỉ là lí thuyết. Còn tôn giáo thì đã ngấm vào máu của con người từ hàng ngàn năm nay rồi.

  Lẽ ra bạn nên hỏi xem vì sao CNXH lại tồn tại được trong một xã hội có tôn giáo mới phải.

 • 6 năm trước

  xin lỗi mọi người, mình cũng có nhiều thắc mắc về môn Triết+Lịch sử, mình đăng từ hôm qua rồi, không biết bao giờ mới có hồi đáp nhỉ? :(

 • Ẩn danh
  1 thập kỷ trước

  Đúng tôn giáo có thể tồn tại vì khi bị áp bức, tôn giáo vùng lên đòi lại sự công bằng

 • 1 thập kỷ trước

  Chủ nghĩa xã hội là thời kỳ quá độ của Chủ nghĩa cộng sản.Trong chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại các tôn giáo.Nhà nước XHCN vẫn khẳng định tôn trọng quyền tự do dân chủ của công dân trong đó có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào.Tôn giáo không còn tồn tại một khi xã hội đạt đến sự văn minh nhất định, khi đó con người đạt đến sự nhận thức cao và xã hội không còn nhu cầu tồn tại đời sống tôn giáo.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.