Trong các phim kiếm hiệp Trung Quốc, ai là người giỏi nhất.?

Trương Tam Phong, Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Dương Quá, Quách Tĩnh, Trương Vô Kị, ... Ai cũng là đại cao thủ, không biết ai mạnh nhất?
10 câu trả lời 10