Nhãn hiệu " kikkoman " tiếng nhật ý nghĩa là gì ?

Bạn nào giỏi tiếng nhật giải thích giúp cho với.!!!
cảm ơn trước nhé.!!!
2 câu trả lời 2