Không dựa vào sách vở mong các bạn cho biết xem điều này có đúng ko, đây là điều tôi cảm nhận:?

1 người bình thường khi biết đến Phật Giáo, càng có đạo đức thì càng có trí tuệ, càng có trí tuệ lại càng khiêm tốn, càng khiêm tốn lại càng có trí tuệ và càng yêu quý chúng sinh. Cuối cùng yêu quý chúng sinh lại quan trọng hơn trí tuệ? Những điều suy nghĩ trên liệu có mâu thuẫn hay phi logic hay chưa đúng ko các bạn? hiển thị thêm 1 người bình thường khi biết đến Phật Giáo, càng có đạo đức thì càng có trí tuệ, càng có trí tuệ lại càng khiêm tốn, càng khiêm tốn lại càng có trí tuệ và càng yêu quý chúng sinh. Cuối cùng yêu quý chúng sinh lại quan trọng hơn trí tuệ?
Những điều suy nghĩ trên liệu có mâu thuẫn hay phi logic hay chưa đúng ko các bạn?
24 câu trả lời 24